Polaritet

Som en generel regel er de hvide plastre positivt ladede (+) og bør placeres på højre side af kroppen. De brune plastre er negativt ladede (-) og bør placeres på venstre side af kroppen. Husk at du altid ønsker at forstærke /styrke kroppens naturlige energiflow. Princippet gælder hvad enten du kun bruger et hvidt plaster, som ved Y-Age produktet, eller et sæt af hvide og brune plastre, som ved IceWave. Imidlertid er der undtagelser fra denne regel. De hvide og brune plastre skal muligvis by ttes rundt ved kroniske tilstande, eller hvis de anbefalede placeringer ikke giver de ønskede resultat.

Nedenstående skema giver detaljeret generel guide til placeringer baseret på plaster polaritet.

PlastertypePolaritetKropsplacering
Energy EnhancerPositivHøjre
Energy EnhancerNegativVenstre
IcewavePositivHøjre
IcewaveNegativVenstre
GlutathionePositivMidten/Højre
CarnosinePositivMidten/Højre
AeonPositivMidten/Højre
Silent NightsPositivHøjre
SP6 CompleteNegativVenstre